Bestuur

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter Drs. B.C. van Munster
  • Secretaris Drs. M.M.V. van der Geest
  • Penningmeester Drs. R.C.J. van der Werf

Het beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen onkostenvergoeding. Zover mogelijk zullen externe diensten ook prodeo worden ingeschakeld.

Het Beleidsplan

Aanleiding voor het oprichten van de stichting is het willen waarborgen van een duurzame ondersteuning van de Arkaria Maasai Community ten Oosten van Arusha in Tanzania.

Tot op heden zijn door enkele vrijwilligers gelden bijeengebracht vanuit familie- en serviceclubactiviteiten waarmee een aanzet is gegeven tot het bouwen van een school (educatie) en het aanleggen van een stuwdam om daarmee een waterbekken te vormen (verbetering leefomstandigheden).

Doelstelling

Projectmatige ondersteuning om de leefomstandigheden van de Maasai Gemeenschap Arkaria Village te Tanzania te verbeteren met de focus op Educatie, Medische zorg en Waterhuishouding.

Adres

Financieel verantwoording

afbeelding voor pagina Bestuur
  • © 2023 Stichting Maasai Arkaria
  • All rights reserved.