Complimenten-kaart actie voor Arkaria Maasai Gemeenschap Tanzania

In oktober 2012 gaat de Stichting Arkaria Maasai Community in samenwerking met de basisschool Groene Ring geld inzamelen voor de bouw van het derde schoollokaal bij de twee reeds gerealiseerde lokalen. De Arkaria Maasai Gemeenschap bestaat uit diverse stammen / families en bestaat uit ongeveer 30.000 mensen.

In 2007 heeft de Groene Ring eveneens meegewerkt bij het inzamelen van geld voor het tweede schoollokaal. Dit lokaal is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen.

foto van schoolgebouw in aanbouw

Voor de Maasai zijn er vier pijlers voor hun bestaan: familie / huisvesting, veestapel, de omgeving en het onderwijs. Met name het basisonderwijs vond tot voor kort plaats onder zeer primitieve omstandigheden in de open lucht of een schuurtje gemaakt van takken.

In 2006 is het eerste lokaal gebouwd met giften en fundraising door de familie van Munster. In 2007 heeft de Lions Duiven het project opgepakt voor het tweede schoollokaal waarbij, zoals gezegd, de Groene Ring een belangrijk aandeel heeft gehad. Daarnaast is er een Tinga-Tinga-schilderijen veiling georganiseerd. De gezamenlijke opbrengst was toen € 13.000.

De kosten voor een schoollokaal zijn ongeveer € 10.000. Hiervan wordt € 5.000 gesubsidieerd door de Rabobank Groep - Share4More en € 1.500 door het Liemerse bedrijfsleven. Daarnaast hoopt de Stichting met behulp van de Groene Ring-leerlingen de resterende € 3.500 euro op te halen.

Voor dit inzamelen heeft de Stichting zogenaamde ‘compliment’-kaarten bedacht en laten drukken. Deze kaarten kunt u gebruiken om in uw omgeving dierbaren, collega’s, etc een compliment te geven en uw waardering te uiten. Met andere woorden: met de kaarten kunt u een ‘geluksmoment’ uitdelen!

Elk setje bestaat uit 8 kaarten met aan de ene zijde een foto die is gemaakt bij de Maasai van de Arkaria Gemeenschap en aan de andere zijde vindt u het compliment. Elk setje kost slechts € 5 en het is de bedoeling dat de leerlingen het binnen hun eigen familie- en bekendenkring onder de aandacht brengen.

Aan de actie doen de leerlingen van groep 5 t/m 8 mee zowel van lokatie Noord als Zuid. Iedere leerling krijgt 4 setjes mee naar huis en levert uiterlijk de vrijdag voor de herfstvakantie het geld en/of de resterende setjes weer in bij de juf of meester.

Het geld komt volledig ter beschikking van de Maasai-gemeenschap (na afttrek van de drukkosten). Leden van het bestuur reizen op eigen kosten naar Tanzania om het geld te overhandigen aan de Chief van de Arkaria Community, dhr Alais Morindat, en de stamraad.

  • © 2023 Stichting Maasai Arkaria
  • All rights reserved.